Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie (od umowy sprzedaży zawartej na odległość) bez podania przyczyny, odsyłając zamówiony towar i składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni (czternastu ) od dnia otrzymania zamówionego towaru. Do zachowania tego terminu należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed jego upływem e-mailem na adres sklep@budosport.pl  lub na adres: Sklep Budo-sport ul. Bracka 18 , 00-028 Warszawa Formularz oświadczenia dostępny w dziale „Formularze do pobrania”.

2. Zwrotowi nie podlegają produkty specjalne wykonywane na zamówienie np. pas z indywidualnym haftem, koszulka ze zdjęciem itp.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem umowa uważna jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu .Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży. Do zwracanego towaru zalecamy dołączyć dowód zakupu.

5. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres: Sklep sportowy Budo-sport ul. Bracka 18 ,00-028Warszawa.

6. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru do Budo-sport w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży ponosi Klient. Paczek wysłanych do Budo-Sport na nasz koszt lub za pobraniem nie przyjmujemy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem, Budo-sport niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, tj. cenę oraz koszty dostarczenia zamówionego towaru.

8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami.